Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als je jouw gegevens invult, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden leggen we je uit welke persoonsgegevens Reshma’s Jalebi hiervoor verwerkt.

De voordelen
In het kort heeft Reshma’s Jalebi voor jou de volgende voordelen:
Reshma’s Jalebi verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Reshma`s Jalebi
Harkulo 20
3085 MJ Rotterdam
KvK: 74627929
Tel: 06-13794104
boedhareshma@gmail.com

Jouw gegevens

Bij het registreren van je account vragen we je om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. We hebben deze gegevens nodig om het gebruik van Reshma’s Jalebi mogelijk te maken. Daarnaast helpen ze ons om jou beter te begrijpen.

Als je een account aanmaakt, geef je Reshma’s Jalebi toestemming om je gegevens op te slaan, te gebruiken voor administratieve doeleinden .

Categorieën persoonsgegevens

Reshma’s Jalebi verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam;
  • adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer.

Reshma’s Jalebi gebruikt je persoonlijke gegevens voor geen ander doel dan beschreven in deze voorwaarden.

Ontvangers
Reshma’s Jalebi deelt jouw gegevens niet met derden.

Wijzigen
Reshma’s Jalebi kan de inhoud van deze voorwaarden wijzigen. Bijvoorbeeld als we nieuwe diensten aan Reshma’s Jalebi toevoegen waarvoor andere voorwaarden gelden. Als we iets wijzigen, laten we dat uiteraard aan je weten.

Voor het inzien van jouw gegevens neem je contact op met: Reshma’s Jalebi

Vragen?
Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog vragen? Neem dan contact op met ons.

Reshma’s Jalebi vindt het belangrijk om jouw gegevens goed te beschermen.

Deze werkzaamheden worden door Reshma`s Poeran persoonlijk uitgevoerd.

Dit document is vastgesteld op 1 februari 2020.